Dec.10-12-Fr. Skip Thompson, MSA - Men's & Women's Semi-Silent Retreat